“ඩිවිෂන්” මහත්තයා සහන්න ක`ඵතර දකුණ පොලීය නීතිය නවයි. අප්‍රේල් 25 වන දින, මොහොමඞ් අස්හාල් ව, අත්අඩංගුවට ගන්නේ, ක`ඵතර “ඩිවිෂන්” මහත්තයාගේ නියෝගයෙන්. ඒ කියන්නේ පොලිස් අධිකාරී.

අස්තාල් -  මග්ගොන පදිංචිකරුවෙක්. ක`ඵතර නගර සභා පාරේ යමින් සිටිය දී “ඩිවිෂන්” මහත්තයා වාහනේ නවත්තලා ඔහුගේ නම කියා කතා කරනවා. එහෙම කතා කරලා තමයි, ඔහුව ක`ඵතර දකුණ පොලීසියට බාර දෙන්නේ. ඔහුගේ නම “ඩිවිෂන් මහත්තයා” දන්නේ කොහොමද? අස්තාල්ට තියෙන ප්‍රශ්නය.

අස්තාල් සඳහන් කරන පරිදි පොලීසියේ ඉහළයින් එක්ක ඇයි හොඳයිකම් පවත්වන, ඥාති සම්බන්ධකම් ඇති පවුලක් එක්ක කලක සිට පවතින ආරවුල මේ අත්අඩංගුවට ගැනීමට පසුබිම බව. ක`ඵතර දකුණ පොලීසියේ දවස් දෙකක් රඳවා තබාගෙන සිටින ඔහුව. චෝදනාවක් නොනගාම, පොලිස් ඇපයක් මත නිදහස් කරනවා. ඒ වුනත ඒ දවස දෙකේ දී ඔහුට වධ දෙනවා. ඔහුව අයි.එස්.අයි.එස්. ත්‍රස්තවාදියකු ලෙස හංවඩු ගහනවා. 

කෙනෙක්ව අත්අඩංගුවට ගත්තාම, පොලීසිය, ඒ බව සඳහන් කර ලදුපතක් නිකුත් කරන්න ඕන. ඒ තමයි නීතිය.නමුත් අස්හාල්ව, අත්අඩංගුවට ගැනීමේ සහතිකය නිකුත් කරන්නේ නෑ. ඔහු ඒ බව ක`ඵතර ඉහළ නිලධාරීන්ට පැමිණිලි කරනවා. එයින් පස්සෙ අත්අඩංගුවට ගැනීමේ ලදුපත අස්හල්ට නිකුත් කරනවා. ඒ අත්අඩංගුවට ගත්තු දිනය වෙනස් කරලා.

නීතිය මත පාලනය ඇති කරන්න ක්‍රියා නොකර සංහිඳියාව ගැන දේශනා තිබ්බට සංහිඳියාව ඇත් වෙන්නේ නෑ. ඒක දැන් ඔප්පුවනා. 

බොරු වෙන් ජීවත් වෙන්න ඉහළයින් පිරිසක් අලෙවි කරපු වදනක් “සංහිඳියාව”.
    

Post a Comment

0 Comments