බන්ධනාගාර නිලධාරියාගේ ඉඟි බිඟි ගැන කිව්වා කියා රිමාන්ඞ් එකේ සැමියාට මරණ තර්ජන!!! ආරක්ෂාව ලබාදෙන්න බිරිඳ ඉල්ලයි !!


පසුගිය දා, රක්ෂිත බන්ධනාගාරගතව සිටින තම සැමියාව බලන්න ගිය "විසිට්” තරුණ බිරිඳව, එහි නිලධාරියෙකු විසින්, අයුතු යෝජනා කරමින් ඉඟි බිඟි කර තිබේ.

23 හැවිරිදි දෙරු මවක් වන, ඇය එ පිළිබඳව, සැමියාට කියන විට, එතැනිට කඩා වැදුනු අදාළ නිලධාරියා, සැමියාගේ අත් පා, කඩන බවටද, ”සෙල්” එකේ දාන බවටද, ඉදිරියට ”විසිට්” නොදෙන බවටද, තර්ජනය කර තිබේ.

මෙම අශෝබන සිදුවීම හා සැමියාගේ ආරක්ෂාව ගැන, ඇය, බන්ධනාගාර කොමාසාරිස් ජනරාල්වරයාට හා අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාට පැමිණිලි කර තිබේ. සිද්ධියට අදාළ බන්ධනාගාරය ක`ඵතර බවද, ප‍්‍රකාශ කර ඇත.

ඇගේ පැමිණිල්ළේ මෙසේ ස`දහන් වේ.

‘‘  මාගේ සැමියා, 2021 ජූලි 06 සිට, සිටින්නේ රක්ෂිත බන්ධනාගාරයේ. 

2021.10.15 වන දින, 11.00 ට පමණ, මා, මාගේ සැමියාව බැලීමට----- ගියා.

අත්‍යාවශ්‍යය ද්‍රව්‍යය ගැනීමට, ඇතු`ඵවන ෙදාරටුවේ, නිලධාරීන්ට (මුදල්) බැඳ, ලදුපත රැගෙන රැුඳවියන් පෙන්වන ශාලාවට ගියා. එහි සිටි නිලධාරියාට, ----- ලදුපත දෙන විට, එය ඔහු ලබාගත්තේ, මාගේ අත මිරිකමින්. ඉන්පසු මා වාඩිවී සිටින විට, එම නිලධාරියා මට, නොයෙකුත් ආකාරයේ ”අභිරූපනයන්” කරමින් මා පීඩාවට පත් කළා. ඔහු මාගෙන් කරන්නේ මොනවාද ආදී තොරතුරු විමසුවා. සැමියා පැමිණි පසු මා, එ් ගැන සැමියාට කියන විට, ඔහු නැගිට ඇවිත්, මට බැල්ලී කියා අමතමින්, ”මේකිට විසිට් පෙන්නන්න එපා” යයි එතන සිටි නිලධාරීන්ට නියම කළා.

වෙනත් නිලධාරියෙන් ඉදිරිපත්ව මාගෙන්, ඇඳුම් හා ලදුපත සැමියාට බාර දුන්නා.

මේ නිලධාරියා, මාගේ සැමියාගේ අත් කකුල් කඩන බවත්, සෙල් එකට දාන බවත්, තර්ජනය කළා.

මේ නිසා, මට සැමියා සමග අවශ්‍ය දේ කථා කරන්න ඉඩ දුන්නේ නෑ.

මා ඉල්ලා සිටින්නේ, බන්ධනාගාරයේ, නිලධාරියා, (දුටුවොත් හඳුනා ගත හැක) විසින් මාගේ සැමියාට පීඩා කිරීම නවත්වා දෙන ලෙසටය.

මෙයට,

බිරි`දPost a Comment

0 Comments