දවස් 40 ක් ICU එකේ අනතුරට වගකියන්න ඕ‌ෙන පොලීසිය මේ වන විටත් සාක්ෂි වසන් කරලා.

 


2021.05.26 දිනපිළියන්දල රත්මල්දෙනිය පාරේ සිදුවූ යතුරුපැදි අනතුරෙන්තම සැමියාත්කොට්ටාව පොලීසියේ බුද්ධි අංශ නිලධාරියෙකු හා පොලිස් ඔත්තුකරුවෙකු තුවාල ලබා තිබේ.

බරපතල තුවාල ලබා සිටිසැමියාවඅසල්වැසියන් විසින් පොලීසියේ විරෝධතාව නොතකා රෝහල් ගත කර තිබේ.

මෙම අනතුරමෙ දක්වාගරු අධිකරණයට වාර්තා කර තිබේද යන්න පිළිබඳව පවතින්නේ සැකයකි. බිරිඳ මෙ පිළිබඳව බලධාරීන්ට කර තිබෙන පැමිණිල්ල පහත දැක්වේ.

පොලිස් නිලධාරියෙකු හා පොලිස් ඔත්තුකරුවෙකු සම්බන්ධයතුරුපැදි අනතුර සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු ලබදෙන ලෙසට කරනු ලබන ඉල්ලීම.

කොතලාවලගේ නිලූකා ශ්‍යාමලී අල්විස්අවු: 42 යිවිවාහකජා.හැ.අ. 197973303670, විවාහකදරුවන් 02 යිලිපිනය: 290/්ල ඇරැුව්වලපන්නිපිටියදු.අ. 075 2116132

2021.07.01 වන දින දීය

තිබ්බටුගේ ශාන්තඅවු: 44 යිරැුකියාව: වෙළඳාමමාගේ සැමියා වේ.

2021.05.26 වන දිනදහවල් 11.30 ට පමණමාගේ සැමියාරත්මල්දෙනිය පාරේසිය යතුරුපැදියෙන් ගමන් කරමින් සිටියදීරිය අනතුරකට භාජනය වීබරපතල තුවාල සිදුවමේ වන විටත්කොළඹ ජාතික රෝහලේ එ්කක 03 හි ප‍්‍රතිකාර ලබමින් සිටී. දැනට දින 40 කි.

මෙම අනතුරට වගකිව යුතු පුද්ගලයින් වන්නේකොට්ටාව පොලීසියට අනුයුක්තබුද්ධි අංශයේ නිලධාරියෙක් හා පොලිස් ඔත්තුකරුවෙකු වන පිළියන්දල පොලීසියේ රථ වාහන අංශයේ නිලධාරීන්ය.

එම බුද්ධි අංශයේ නිලධාරියා තම අනන්‍යතාවය හෙළි නොකර, 071 1871352 අංකයෙන්මට කථා කළා.

ඔහු මට කිව්වාසැමියා ගමන් ගත් යතුරුපැදිය ඉදිරියෙන් ගමන් කළට‍්‍රැක්ටරයක වැදුන බවත්එ් සමග තමන් ගමන් කළයතුරුපැදියසැමියාගේ යතුරුපැදිය හා ගැටුනු බව. වෙන කිසිම තොරතුරක් ලබා දුන්නේ නෑ.

පිළියන්දල පොලීසියමෙම රිය අනතුරකැස්බෑව මහේස්ත‍්‍රාත් අධිකරණයට වාර්තා කර තිබෙන බව දැනුම් දුන්නා. නඩු අංකය හා ඊළඟ නඩු දිනය ලබා දුන්නේ නැහැ.

මා ප‍්‍රකාශ කරන්නේ,

පොලිස් නිලධාරියෙකු හා පොලිස් ඔත්තුකරුවෙකු සම්බන්ධ වී මෙම රිය අනතුර” පිළිබඳව කරුණු වසන් කරන බවයි.

මෙම රිය අනතුර” ට සම්බන්ධ පොලිස් නිලධාරියා හා පොලිස් ඔත්තුකරුරිය අනතුර වාර්තා නොකර පලා ගොස් ඇත.

මා ඉල්ලා සිටින්නේ,

 මෙම රිය අනතුරට අදාළවපහත සඳහන් තොරතුරු මා වෙත නොපමාව ලබාදෙන ලෙසටය.

(1) මෙම රිය අනතුරට සම්බන්ධ පොලිස් නිලධාරියාගේ නමඅංකයඅනුයුක්ත පොලීසියඔහු පැදවූ යතුරු පැදියේ අංකය,

(2) ඔහු සමග ගමන් කළසිවිල් පුද්ගලයාගේ නමලිපිනයජාතික හැඳුනුම්පත් අංකයතරාතිරම ආදී තොතරතුරු,

(3) මෙම රිය අනතුරට සම්බන්ධ ට‍්‍රැක්ටරය අදාළ,

     අංකයඅයිතිකරුගේ නමලිපිනයරියදුරුගේ නමලිපිනයඑහි ටේලරයේ අංකය,

(4) මෙම රිය අනතුරගරු අධිකරණයට වාර්තා කර ඇත්නම්,

     එහි අංකයවාර්තා කළ දිනයපෙර දිනය හා ඉදිරි දිනය,

පොලීසියටඅනතුරක් සිදු කරඑයින් ගැලවීමට ඉඩ නොතබන ලසට ද ඉල්ලා සිටිමි.

මෙයට,

කොතලාවලගේ නිලූකා ශ්‍යාමලී අල්විස්

 

 

 

 

 

 


Post a Comment

0 Comments