ඉන්දීය යුද්ධ හමුදාවට Made in India AK 203 ස්වයංක‍්‍රීය රයිෆල් ලක්ෂ පනහක්


මිලියනයක් වන ඉන්දීය යුද්ධ හමුදාවේ සොල්දාදුවන් ස`දහා AK 203 වර්ගයේ ස්වයංක‍්‍රීය රයිෆල් වලින් සන්නද්ධ කිරීමට මෝඩි රජය පියවර ගෙන තිබේ.

රුසියාව හා එ්කාබද්ධ නිශ්පාදනය කරන, ලෝ ප‍්‍රකට AK රයිෆල්, 670,000 ක් ප‍්‍රථම අදියරේ දී නිපදවීමට අපේක්ෂා කරයි.

ලෝකයේ විශාලතම ජනගහනයක් සහිත, ලෝකයේ දෙවන විශාලතම යුද්ධ හමුදාව තිබෙන ඉන්දියාව, ආනයනික යුද්ධ උපකරන මත යැපෙන්නේ කෙසේද යැයි අගමැති මෝඩි ප‍්‍රශ්න කරයි.

තම හමුදාවට අයත් සියලුම අවි, තම රටේම නිපදවීම ඉන්දියාවේ ඉලක්කය වී ඇත.

මෙම අවි ලෝකයේ අන් රටවලට ආනයනය කිරීමට ද ඉන්දියාවේ අපේක්ෂාවයි.Post a Comment

0 Comments