අධිකරණයට අපහාස කළ නීතිඥයාට දඩය : රු:2.55 යි.
 ඉන්දියාවේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හා විනිසුරුවරුන්, විවේචනය කළ ප‍්‍රමුඛ පෙළේ නීතිඥයෙකු වන ප‍්‍රශාන්ට් බූෂාන් (අවු: 65) සාපරාධී අපහාස කිරීමට වරදකරු කරන ලද ඉන්දීය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ඔහුට ඉන්දීය රුපියලක දඩයක් නියම කළේය. එම මුදල නොගෙවන්නේ නම් හය මසක සිර දඬුවමක් විඳීමට සිදුවනු ඇත.

තමා තීන්දව අනුව කි‍්‍රයාකරන බව ප‍්‍රකාශ කර ඇති ප‍්‍රශන්ට් බුෂාන්ත් විවේචනය කිරීම නොනවත්වන බව කියා ඇත.

ඉන්දීය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය, එරට දැඩි විවේචනයට ලක්ව තිබේ. අධිකරනය විවේචනය කිරීම, නිදහස් ප‍්‍රකාශනයට අයත් වූවක් බවද ඔහු වැඩිදුරටත් කියා ඇත.


Post a Comment

0 Comments