තංගල්ල පැරණි බන්ධනාගාරය රැඳවුම් මධ්‍යස්ථානයක් බවට හරවයි.

 

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් ත‍්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ අත්අඩංගුවට ගන්නා පුද්ගලයින් රඳවා තැබීමේ ස්ථානයක් ලෙසට තංගල්ල පැරණි බන්ධනාගාරය නම් කර තිබේ.

2020.09.04 වන දින, ගැසට් නිවේදනය මගින් මෙය සිදුකර තිබේ.

අඟුණකොලපැලැස්ස නව බන්ධනාගාරය ඉදි කිරීමෙන් පසු තංගල්ල බන්ධනාගාරය, නාවික හමුදාව බාරයට පත් කරන ලද්දේ 2019 ඔක්තෝබර් 19 වන දිනය.


Post a Comment

0 Comments