යු. ඒ සෝමාවති නඩුව සහ උසාවිය


වසර 07ක් තිස්සේ රිමාන්ඩි එකේ සිටින වසර 06ක් තිස්සේ නිදියන නීතිපතිත් ඉන්න නඩුව දැන් ඔබට මතක ඇතැයි සිතමි. අංකය 51443 වු මෙම නඩුවේ අවසානයට කතා කර ඇති දිනය 2010. 11. 16 දිනය. එදා නීතපති උපදෙස් සදහාත් රිමාණ්ඩි දිර්ඝ කිරිමත් සිදුව ඇත. නීතිපතිට යළි සිහිකැදවිමක් යැවිමටද නියෝග කෙරේ. ඊළග නඩු දිනය 2010. 11. 30 දිනය.

නඩුවේ කාර්ය සටහන් ගැනිමට මෝෂන් දැමිය යුතුය. ඒ සදහා 2010. 11. 18 දින යන්නට සිදුවිය. මොෂන් දැමිමෙන් අනතුරුව ඊළග දිනයේ එනමි 2010. 11. 19 දින සල්ලි බැදිමට එන ලෙස දන්වන ලදි. 19 දින උදේ දහයට සිල්ලි බැදිමට ගියෙමි. එහෙත් නඩු වාර්තාව පහල කාර්යාලයට ගෙන විත් නැති නිසා පැය භාගයක් පමණ බලා සිටින්නට සිදුවිය. එහෙත් අවසානයේ රෙජිස්ටාර් කිවේ පසුව එන ලෙසය. එවිට නැවත සවස එන බව දන්වා ආපසු පැමිණියෙමිි.

වැවේ කරගත යුතු බැවින් නැවත සවස 2.15ට උසාවියට ගියෙමි. එවිට සේවිකාවක් ප්‍රකාශ කළේ නඩු වාර්තාව අත්සනට යැවු බවයි. සල්ලි බදින කොට වෙිලාව සවස 3.45යි. කාර්ය සටහන් දෙන්න බදාදාට එනමි අද 2010. 11. 24 එන්න කිවිවා.

මෝෂන් එකෙන් සියලු වැඩිදුර වාර්තා, මුලික සාක්ෂි, සංදේශය, වෙනත් වාර්තා සහ 2006. 01. 23 දින කාර්ය සටහන් වලට අදාල චුදිත තැනැත්තිය බන්ධනාගාරය හරහා යොමු කළ ලිඛිත ආයාචනය සහ 2010. 11. 04 දිනෙන් පසු සියලුම කාර්යසටහන් වල ඡායාස්ත පිටපත් ඉල්ලුවත් ෆොටෝකොපි යන්ත්‍රය කැඩි ඇති බව ප්‍රකාශ විය. එවිට මෝෂමේ ඡයා පිටපත් යන්න සහතික කළ සත්‍යය පිටපතක් ලෙස වෙනස් කිරිමට සිදුවිය. තවද ඉල්ලා ඇති ලේඛන වලින් නඩු පොතේ ඇත්තේ 2010. 11. 04 දිනෙන් පසු කාර්ය සටහන් පමණක් බවද ප්‍රකාශ විණි.

අද දහවල් 2.30ට පමණ කාර්ය සටහන් ගන්නට ගියා. යන කොට ටයිප් කරලා නැහැ. පස්සේ බලන් ඉදලා හවස 3. 05ට පමණ එය ලබා ගත්තා.

සියල්ල සදහා දින තුනක් කාලයත් මුදලුත් වැය කිරිමට සිදුවිය.


හර්ෂි සි. පෙරේරා විසින් ලංකා ගාඩියන් වෙබ් අඩවියට ලියු ලිපියකි.


Post a Comment

0 Comments