තවත් නාකොටික් අපරාධයක්ආර්. මංගලිකා වයස අවුරුදු 30ක් වන එක් දරු මවකි. හාඩිවෙයාර් එකක වැඩකළ සිය දමිළ ජාතික සැමියා ඇය රිමිණ්ඩි බන්ධනාගාරයේ පසුවෙද්දි ඇයව අතහැර ගොස් ඇත. ඇගේ වයස අවුරුදු 05ක් වන දියණියව ඇගේ මව විසින් බලාගනු ලැබේ.

ඇය සිය යෙහෙළියකට රුපියල් 50000ක් ණයට දී ඇත. දිනක් එම යෙහෙළිය එම ණය මුදල ආපසු දෙන්නට තම නිවසට එන්නැයි පවසා ඇත. එම නිවසට ගියවිට මද්‍රවය නිවාරණ අංශය හෙවත් නාකොටික් එක එහි පැමිණ සිටි අතර යෙහෙළිය එහි තිබු හෙරොයින් මංගලකාට අයත් බව පවසා ඇත.

ඇයට කුඩු ග්රැමි 106ක්ද සිය මල්ලිට කුඩු ග්රැමි 70ක්ද යෙහෙළියට කුඩු ග්රැමි 36ක්ද දමිමද පසුව සිය මල්ලි සහ යෙහෙළිය නිදහස් විය.

මංගලිකා අවුරුදු 02 මාස 03ක් තිස්සේ වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ කාන්තා අංශයේ රිමාණ්ඩි සිරකාරියකි. ඇගේ නඩුව මාළිගාකන්ද උසාවියේ ඇසෙමින් පවති. නිවරැදිකරයි කිමට සිටින ඇයටද නීති ආධාර අවශ්‍යයව ඇත.හර්ෂි සි. පෙරේරා විසින් ලංකා ගාඩියන් වෙබ් අඩවියට ලියු ලිපියකි.

Post a Comment

0 Comments