අඩ නිරුවතින් දුවවිත් වතිකානු ගවලෙනෙන් ජෙසු බිළින්දා පැහැර ගනී.පාප්වහන්සේ ගේ නත්තල් දේවමෙහෙයෙන් පසුව ශාන්ත පීතර් චතුරශ‍්‍රයේ ගලෙනේ ජේසු බිළින්දා ව පැහැරගෙන යෑමට අඩ නිරුවතින් දිව එන ලද තරුණිය මෙල්ල කර අල්ලා ගැනීමට පොලීසිය සමත් විය. ස්ත‍්‍රි අයිතිවාසිකම් වලට විරුද්ධ කතෝලික සභාවේ ප‍්‍රතිපතින්ට විරුද්ධව යුරෝපයේ ස්ත‍්‍රිවාදි !ෑඵෑභ ව්‍යාපාරය දියත් කර තිබෙන එක් විරෝධය පළකිරිමේ ක‍්‍රියාවකි දේවස්ථාන වල ජේසු බිළින්දන් පැහැර ගෙන ම. වීඩියෝව බලන්න.


Post a Comment

0 Comments